Submit Property
Your search results

IMMOBILIEN ,,EUGEN2011,,-STRUGE NE BASHKEPUNIM ME STOPANSKA BANKA NE STRUGE OFROJEN: KREDI BANESORE SHTËPI PËR TË GJITHA MOMENTET E BUKURA OFERTË PROMOTIVE DERI 15.06.2017 5 VITE NORMË TË GARANTUAR INTERESI: • 4 % për tre vitet e para dhe 4.3% për dy vitet rrjedhëse • PA shpenzime noteriale , administrimi dhe vlerësimi • Norma të njëjta interesi për kredi në MKD dhe EUR www.stb.com.mk imbussineswomen.com

Posted by nade on October 24, 2017
| Blog
| 0

IMMOBILIEN ,,EUGEN2011,,-STRUGE NE BASHKEPUNIM ME STOPANSKA BANKA NE STRUGE OFROJEN:
KREDI BANESORE
SHTËPI PËR TË GJITHA MOMENTET E BUKURA

OFERTË PROMOTIVE DERI 15.06.2017

5 VITE NORMË TË GARANTUAR INTERESI:
• 4 % për tre vitet e para dhe 4.3% për dy vitet rrjedhëse
• PA shpenzime noteriale , administrimi dhe vlerësimi
• Norma të njëjta interesi për kredi në MKD dhe EUR

www.stb.com.mk
imbussineswomen.com